• رویداد مسئله محور آشیانه
  رویداد مسئله محور آشیانه

  این رویداد با هدف شناسایی نخبگان و تیم های مستعد این حوزه جهت راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه و تخصصی ذیل آشیانه نوآفرینی سیرنگ و بهره مندی آنان از خدمات متنوع این مجموعه تعریف شده است. شایان ذکر است آشیانه نوآفرینی سیرنگ با مدل استارتاپ استودیو در زمینه های رباتیک و راهکارهای هوشمند فعالیت می کند.

 • محور پهپادهای غیرنظامی
  محور پهپادهای غیرنظامی

  پهپاد و ربات آتشنشان

  پهپاد و ربات امداد و نجات

  پهپاد و ربات حمل بسته پستی

 • محور زیرسیستم های رباتیک
  محور زیرسیستم های رباتیک

  هدایت، کنترل و ناوبری

  باتری و مدیریت توان

  پیشران و موتور براشلس

 • محور رباتیک کشاورزی
  محور رباتیک کشاورزی

  حذف علف هرز(غیرشیمیایی)

  ربات برداشت گیاهان دارویی

  مدیریت دام، طیور و آبزیان

 • محور کشاورزی هوشمند
  محور کشاورزی هوشمند

  پایش ماهواره ای زمین

  فناوری بذر

  مدیریت باغ با اینترنت اشیا

کشاورزی هوشمند

رویداد مسئله محور آشیانه، در ۴ محور تخصصی پهپادهای غیرنظامی، زیرسیستم های رباتیک، رباتیک کشاورزی و کشاورزی هوشمند به حول و قوه الهی در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. این رویداد با هدف شناسایی نخبگان و تیم های مستعد این حوزه جهت راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه و تخصصی ذیل آشیانه نوآفرینی سیرنگ و بهره مندی آنان از خدمات متنوع این مجموعه تعریف شده است. شایان ذکر است آشیانه نوآفرینی سیرنگ با مدل استارتاپ استودیو در زمینه های رباتیک و راهکارهای هوشمند فعالیت می کند. جهت ثبتنام در این رویداد و معرفی مسائل می توانید به قسمت محورهای رویداد آشیانه مراجعه کنید.

جوایز و حمایت ها

تأمین مالی تا سقف ۱ میلیارد تومان نقدی و ۵ میلیارد تومان غیرنقدی

توسعه بازار و تجاری سازی محصول

مشاوره، منتورینگ و آموزش تخصصی

تکمیل منابع انسانی و تیم سازی

تأمین زیرساخت و فضای کار اشتراکی

تجهیزات تولید و نمونه سازی

آشیانه نوآفرینی سیرنگ

آشیانه نوآفرینی سیرنگ، به عنوان بازوی نوآوری و نوآفرینی شرکت پرواز یاران سیرنگ، استارتاپ استودیو هوشمند حوزه رباتیک و راهکارهای هوشمند است. 

پیمایش به بالا